dot dot
dot
Main Menu
dot
dot
Teachers
dot
dot
Students
dot
dot
Newsletter

dot
dot
Social media
dot
dot
รวมลิงค์ทางการศึกษา
dot


 


ผลงานของนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

ช่วยเข้ามาดูเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มยอด View เพื่อคะแนนโหวตของเรานะครับ ขอบคุณครับ

 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2014"

More...

แนะนำสื่อการเรียนการสอนต่างๆ และผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้น

More...

ขอเชิญเสนอผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

More...

ขอเชิญส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015)

More...

กิจกรรมโรงเรียน

ทีม Nareeratfilm จากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 พร้อมโล่ และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท

More...

เริ่มฝึกซ้อมเชียร์เพื่อกรีฑาสีของโรงเรียนในอีก 1 สัปดาห์

More...

นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

More...

 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรัทราสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

More...

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง


Copyright © 2014 All Rights Reserved.