dot dot
dot
Main Menu
dot
dot
Teachers
dot
dot
Students
dot
dot
Newsletter

dot
dot
Social media
dot
dot
รวมลิงค์ทางการศึกษา
dot


เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 สามารถพิมพ์เกียรติบัตรของนักเรียนและครูผู้ควบคุมในระบบผ่านเว็บได้ครับ 


 

 


ดาวน์โหลดคู่มือเว็บไซต์ที ใช้ในการลงทะเบียนเพื อเข้ารับการอบรม  www.edunu.nu.ac.th
 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
More...

More...

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ ClassStart.org

More...

Innovative Teacher Leadership Award 2015 (Thailand)

More...

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2014"

More...

กิจกรรมโรงเรียน

ลูกเสือร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 

More...

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ป่าออนไลน์ ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัล

More...

 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วันลอยกระทง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

More...

 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2557

More...

  คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช

More...

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา


ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
Copyright © 2014 All Rights Reserved.