ตรวจเกรด ชั้น ม.1

โดย: เกรด ม.1 [IP: 192.168.0.xxx]
เมื่อ: 2015-10-02 20:40:30
อยากจะรู้เกรด ม.1 ต้องทำไงครับ

#1 โดย: ด.ญ. ชุติกาญจน์ สิงหรัตนพันธ์ุ [IP: 49.229.114.xxx]
เมื่อ: 2015-10-10 23:26:42
อยากรู้เกรดม.1ต้องทำอย่างไรค่ะ
#2 โดย: padp7vqxam [IP: 58.9.155.xxx]
เมื่อ: 2015-10-17 12:23:03
เกรดม.1ค่ะ
#3 โดย: admin [IP: 110.78.153.xxx]
เมื่อ: 2015-10-22 12:30:37
ขออภัยที่ตอบช้าค่ะ
ตรวจสอบจากใบรายงานผลการเรียนที่คุณครูที่ปรึกษาแจกให้ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 2,128,373