แก้เกรดม.1

โดย: ผู้ปกครอง [IP: 1.47.35.xxx]
เมื่อ: 2015-11-12 11:04:55
น้องไปแก้เกรดแลัวจะไปดูเกรดที่ไหนคะ?
#1 โดย: admin [IP: 110.78.153.xxx]
เมื่อ: 2015-11-16 09:04:57
เรียนผู้ปกครองที่เคารพ

ขอให้ติดต่อที่ห้องทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการครับ

ขอบพระคุณครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 2,128,370