ดูรายชื่อนร.ที่ติด0,ร,ม.ผ. วันไหน??

โดย: นักเรียน [IP: 101.109.71.xxx]
เมื่อ: 2016-03-13 19:28:22
อยากทราบว่าจะสามารถดูรายชื่อนักเรียนที่ติด0,ร,ม.ผ.ได้ในวันไหน??และถ้าติดต้องแก้ภายให้เสร็จภายวันไหน??แล้วประกาศผลสอบปลายภาคเรียนเทอม2/2558วันใด??

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 2,128,372